Information og viden omkring tang generelt


“Tang er meget mere end det du kender fra stranden om sommeren”

Fakta om tang fra det danske hav

Et af de mest omtalte emner når det gælder tang, er jod indholdet. Dette er også med god grund, da tang er en af de rigeste kilder til jod i kosten. I Danmark er den anbefalede dosis af jod sat til 150 μg, og ved ganske få gram rå tang kan denne grænse hurtig overskrides, dog afhænder det meget af hvilke typer af tang der indtages. I Danmark er i sær sukkertang kendt for at indeholde store mængder jod.

Der findes ikke nogle giftige makroalger(tang) i de danske farvande. Alligevel vil vi anbefale, at du nøje udvælge din tang, da der kan være stor kvalitets forskel, her tænkes især på begroning fra mosdyr og andre alger. Makroalger er betegnelsen for det vi i dagligt tale kalder tang. Selvom der ikke er nogle disideret livsfarlige tangarter som vi f.eks. kender det fra svampe, er der stadig nogle problemstillinger der skal tages seriøst, f.eks. er uorganisk arsen i nogle arter et problem. Du kan læse mere om hvordan du skal forholde dig på foedevarestyrelsen hjemmeside

Proteinindholdet i tang er højt og derfor er det en virkelig god kilde til proteiner, i sær hos vegetarer eller veganer som traditionelt har behov for proteiner, når kødet ikke længere bidrager.

Vandaktiviteten er af naturlige årsager meget lav i det tørrede produkt, dette er nødvendigt for at undgå uønsket vækst, og når tangen let kan knække, kan den holde sig i mange år. Tørret tang vejer mellem 10-25 % af hvad den gjorde, da den blev taget op af vandet, bag dette er en lang og speciel tørreproces.

Information om vores produkter

Vi høster vores tang i havet omkring Odsherreds kyster. Det sker med en dykker, som henter tangen, netop så langt ude at vi sikrer os at tangen aldrig har været udtørret. Tang der høstes så langt ude, er også bedre da det står i mere strøm.

Når vi høster tangen, sker det ved hjælp af en dykker. Når han ser noget kvalitetstang, så skæres det af ved hjælp af store knive. Da tange skæres over, er vi med til at opretholde tangen på stedet, og den gror videre på samme måde som når du har slået din græsplæne. Altså totalt bæredygtigt.

I havet omkring Odsherred findes der noget af det bedste tang i Danmark, faktisk er de fleste arter repræsenteret. I starten har vi primært koncentreret os om savtang, blæretang og sukkertang. De seneste år er vi dog begyndt at arbejde med 15 forskellige danske tang typer. Dette er primært nogle som bliver leveret frisk til resturanter

Vil du selv prøve at høste?