Tang og FNs verdensmål


Bæredygtig energi, sådan lyder FNs overskrift på punkt Nr 7.

Alternative energikilder er en “must have” for os, hele sommeren sker alt tørring af tang i store drivhuse, hvor solen opvarmer tangen og derved er med til at tørre det. I de kolde måneder kommer alt strømmen fra bæredygtige energikilder, så som solfangere.  Endelig er vi ved at udvikle nye faciliteter, hvor vi vil bruge restvarmen, fra en sekundær virksomhed, til tørring af tangen.

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer, sådan lyder FNs overskrift på punkt Nr 12.

Hos os i Dansk Tang arbejder vi lokalt og næsten uden transport, da produktions faciliteterne er tæt på. Ligeledes er produktionen optimeret og størstedelen af strømmen her til, kommer fra en vindmølle. Her er det også vigtigt, at nævne, at tangen som indgår i produkterne, har en Co2 belastning på et rundt nul!

Handel hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser, sådan lyder FNs overskrift på punkt Nr 13.

Vi er er meget bevidste om, at der skal gøres noget hurtigt, og hvis vi ikke gør noget nu, så er det for sent! Den tang vi høster er et fremragende eksempel på en måde at gøre noget hurtigt og effektivt, tangen bliver enten solgt våd eller tørt, og som forbruger har du herved mulighed for at købe et produkt uden klimabelastning.

“Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer” – sådan lyder FNs overskrift på punkt Nr 14.

I forlængelse af de øvrige punkter, afslutter punkt Nr. 14 rigtigt flot fortællingen. En måde at udnytte havet på, er netop tang. Vores høst forgår bæredygtigt og med tanke på miljøet, vi skær tangen så den vokser videre. I vinteren 2018/2019 vil vi desuden udsætte tang på liner, som vil være med til at skabe et bedre havmiljø og som løbende vil blive høstet, så der er plads til ny tang.