Tang er en bæredygtig og uudnyttet ressource


Vores høst foregår i waders eller fra små både

Vi bygger vores vækst på en bæredygtig profil. For os er bæredygtighed vigtigt, og derfor er hele virksomheden bygget på den oprindelige definition af ordet bæredygtighed, nedskrevet i Brundtlandrapporten (Our Common Future) – “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

Naturen er vores levebrød og derfor behandler vi den med respekt. Tangen bliver høstet bæredygtigt, det vil sige over vækstzonen, så den efterfølgende skyder igen. På den måde er vi både med til at fjerne kvælstof fra havet, og skabe nogle lækre fødevarer til din hverdag.

Optagelse af næringsstoffer

Bæredygtig savtang

Tang har en fantastisk effekt til at optage næringsstoffer. Forskellen er, at tangen ikke behøver rødder til det, ligesom vi ser hos planter på land. Dette skyldes, at tangens celler er i direkte kontakt med vandet. Igennem mange år har udledningen af for mange næringsstoffer i marine områder, været et politisk emne, og her spiller tang en vigtig rolle. Tangs evne til at binde næringsstoffer hjælper midlertidigt på problemet, men når den dør, kommer næringsstofferne tilbage i vandmiljøet, eller binder sig til havbunden. Hvis vi derimod fjerner/høster noget af denne tang, er vi med til at mindske næringsstof indholdet i havet.

opskyldet fingertang

Bæredygtig høst og produktion

At høste tang skal gøres bæredygtigt, det vil sige over vækstzonen. På den måde vil tangen igen skyde og en ny alge behøver ikke først at etablere sig. Efter noget tid, er planten igen klar til at blive høstet, nu med nyt optag af næringsstoffer som igen fjernes. Der skal aldrig høstes i områder med lidt tang. Det er vigtigt at gøre det i områder med meget tang. På den måde bevares biodiversiteten og det bliver derfor snart muligt igen at høste på dette sted.

Vores produktion afleder intet spildprodukt, hvilket vi er meget stolte af. Alt bliver brugt og det kan vi gøre fordi en omhyggelig sorteringsproces sikrer, at alt vores tang er lige til at bruge.

Kurv0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0